Sunday, April 27, 2008

Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)

Sejak kebelakangan ini pasaran tempatan telah menyaksikan banyak kegiatan
penggabungan dan pengambilalihan (M&A) dan ia dijangka akan terus mewarnai senario
korporat tempatan pada tahun 2007 ini. Perubahan persekitaran perniagaan yang semakin
sengit mendorong syarikat khususnya yang bermodal besar untuk mengambilalih syarikat
kecil yang berpotensi bagi mengukuhkan kedudukan dalam industri, sekaligus mampu
berdaya saing dalam pasaran terbuka. Menurut Ketua Penyelidikan Pelaburan di SJ Securities Sdn. Bhd., sektor perladangan, pembinaan dan perbankan serta syarikat berkaitan kerajaan (GLC) antara yang dijangka menjadi tumpuan bagi (M&A) pada tahun 2007...Read More

No comments: