Sunday, April 27, 2008

Vision 2020

Dasar yang menjadi rujukan untuk menjadikan Malaysia maju menjelang 2020 dengan gaya dan acuan sendiri. Dasar ini dirangka agar Malaysia menjadi negara yang setanding dengan negara membangun lain di dunia dengan mengekalkan identiti, etika dan nilai ketimuran.

Cabaran Wawasan 2020
9 cabaran:
1. Melahirkan masyarakat yang makmur dari segi ekonomi dan mempunyai daya saing dengan negara-negara maju yang lain.
2. Melahirkan masyarakat penyayang dan mengamalkan budaya penyayang
3. Melahirkan masyarakat yang progresif, saintifik, maju dan perpandangan jauh seta dapat melahirkan tamadun yang berasaskan sains dan teknologi
4. Melahirakan masyarakat yang bertolak ansur, liberal dan bebas serta dapat mengamalkan adat, budaya dan agama masing-masing
5. Mewujudkan "A United Malaysia" dengan acuan tersendiri dan mempunyai matlamat bersama
6. Melahirkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pengagihan kekayaan negara tanpa mengira kaum
7. Melahirkan masyarakat yang bermoral, beretika, berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kerohanian.
8. Membangunkan masyarakat yang demokratik, matang serta mempunyai satu persefahaman untuk kebaikan dan kemakmuran negara,
9. Melahirkan masyarakat yang berjiwa bebas, maju dan tenteram serta mempunyai keyakinan dan keupayaan sendiri serta tabah menghadapi masalah dan bangga dengan kejayaan sendiri

Details

No comments: