Thursday, January 15, 2009

Public Mutual : Fact & Figures

Anugerah 2008
Pengurus Dana Islam Terkemuka di Anugerah Kewangan Islam KLIFF Ke-5

Jualan
Jumlah jualan (2008): RM 6.38 billion

Jualan KWSP : RM 1.94 billion
Tempoh : 11 bulan pertama 2008
7% tinggi daripada jualan KWSP pada 2007
63% tinggi dari jualan pada 2006

Pengambilan UTC

Bilangan UTC : 41,203 orang.

Nilai Teras
  1. Kecemerlangan
  2. Komitment
  3. Penyayang
  4. Inovasi
  5. Kerja Berpasukan
  6. Integriti


Laporan Bank Negara ( pada Oktober 2008 )
Deposit Permintaan & deposit simpanan individu konvensional dan Islam berada paras daripada RM 340 bilion.
Kadar simpanan negara : 37% ( kekal pada tahap yang tinggi )

KWSP
Tahun 2008 : meningkat 67%
Pengeluaran bulanan : 25% berbanding pada tahun 2007.

Kepada UTC baru
Beri tumpuan kepada pasaran bumiputera yang mempunyai potensi besar untuk berkembang.

Agensi : Pembangunan & latihan agensi
Tumpuan kepada :
  1. Peningkatan produktiviti
  2. Pengetahuan perunding-perunding unit amanah

No comments: