Monday, April 13, 2009

Corporate Strategy : Management Building Competative Advantage

rujukan : Management Building Competitive Advantage 4th Edition
author : bateman Snell
m/s : 137

Strategy formulation dibina berdasarkan analisa SWOT bagi menggunakan sepenuhnya strength organisasi bagi menggunakan peluang ( opportunities ), menimbal balik ancaman, dan mengurangkan kelemahan .

Corporate Strategy : mengenalpasti beberapa perniagaan, market/industri yang kompeten dengan organisasi dan distribute sumber kepada semua perniaggan tersebut.Sesebuah perniagaan mempunyai 4 asas alternatif corporate strategy iaitu :

  1. Concentration
  2. Vertical integration
  3. Concentric diversification
  4. Conglomerate diversification

Concentration strategy - memberi fokus kepada sebuah perniagaan yang bersaing dalam single industri .

Vertical integration strategy - meluaskan organisasi kedalam saluran supply atau kepada distributor.

Concentric diversification - menuju ke dalam perniagaan baru yang berkait dengan core business syarikat tersebut.

Conglomerate diversification
- melibatkan pengembangan perniagaan kepada perniagaan yang tidak berkait langsung.

No comments: