Monday, April 13, 2009

K-Economy Division : The Corporate Strategy

// draf -01

Pengenalan

Bagi negara maju seperti Jepun, US, German dan UK kapasiti pengetahuan mereka ada tinggi. Disebabkan aras pengetahuan yang begitu tinggi di negara diorang maka kekayaan yang dibina adalah dipacu oleh pengetahuan. Pelbagai best practice dan pengetahuan baru yang terbit dan penyelidikan dan pembangunan terhasil dari pelbagai perkara menghasilkan expolorasi bidang2x baru seperti nanoteknologi, kewangan berasaskan pengetahuan, pengetahuan dalam maritm dan begitu juga explorasi angkasaraya.

Oleh yang sedemikian, dokumen ini diwujudkan agar strategi dapat dikenalpasti agar tidak hanya pengetahuan dapat dipertingkatkan tetapi serapan pengetahuan dalam semua komuniti seperti entiti perniagaan, perkhidmatan awam dan juga masyarakat dapat dipertingkatkan.

No comments: