Monday, April 13, 2009

What is the strategy

source : http://www.docstoc.com/docs/2259285/What-is-the-strategy

The tactics: using the army to win the battle.

The strategy: using the battles to win the war.

A Definition of Strategy

  • the direction and scope of an organisation,
  • over the long term,
  • which achieves advantage for the organisation,
  • through configuration of its resources,
  • within a changing environment,
  • to meet the needs of markets, and
  • to fulfill stakeholder expectations.


http://www.scribd.com/doc/9913996/Starbuck-strategic-analysis-term-paper
Xerox =http://www.scribd.com/doc/268832/Xerox-Annual-Report-2006

1 comment:

echelon said...

Melaka memerlukan Corporate Strategy, Strategy Formulation & Policy Input bagi melonjakkan ekonomi kearah Melaka Maju 2010.

Tinggal beberapa bulan sahaja lagi namun tiada policy baru yang diperkenalkan bagi membolehkan Melaka Maju 2010 mengikut acuan OECD Negara Maju yang lain.

Ekonomi Malaysia berdasarkan Rancangan Malaysia, bermakna mengikut projek. Berapa ramaikah Penjawat Awam Melaka yang certified Project Managers? K-Ekonomi telah mengorak langkah dengan membolehkan pegawainya di iktiraf oleh Project Management Institute.

Masih terdapat ramai kekosongan dalam perjawatan di negeri Melaka yang tidak di isi. Jika rumah lambat siap, kita akan minta kontraktor cepatkan kerja dengan tambah pekerja atau tambah masa bekerja, namun di Melaka Project Management Methodology ini tidak kelihatan.

Strategy Formulation perlu di titik beratkan dalam menyelaras jabatan kerajaan dengan input dan direct policy dari pusat, bagi anak syarikat kerajaan negeri TIDAK ADA satu pun yang mempunyai Corporate Strategy & Strategy Formulation seperti Melaka ICT Holdings. Policy Input MICTH di bantu oleh K-Economy. Maka rantai supply-chain dalam eco-system Digital Melaka atau e-Melaka dapat dijalankan dengan kemas. Namun agensi di Melaka tidak faham dengan role k-economy malah ramai yang masih tidak tahu apa itu K-Economy dan mengapa Datuk Ali Rustam menubuhkan Bhg K-Economy.

Sebab itu menerusi Digital Melaka, unit Corporate Communication & Branding di tubuhkan dalam Bhg K-Economy.

Corporate Strategy sepatutnya di pelopori oleh CM Inc dan digalas oleh Perbadanan Melaka Holdings yg menjadi Co.Secretary bagi semua anak syarikat kerajaan negeri. Namun Corporate Governance dalam Corporate Strategy tidak dijalankan dan banyak resources dibazirkan dan nyata hingga kini Melaka perlu melahirkan satu State Link Company yang mampu disenaraikan dalam bursa seperti Johor Corp. MICTH boleh bergerak maju kerana sudah mula bersedia. Malangnya ramai yang gagal mengerti Strategy MICTH dalam mengorak dari Shared Services Outsourcing [SSO] ke Business Process Outsourcing [BPO] Ke Knowledge Process Outsourcing [KPO] dengan kerjasama K-Economy. Hasrat unggul ialah untuk menggabungkan MICTH dan K-Economy kepada Perbadanan K-Economy dan MICTH serta anak-syarikatnya di bantu oleh AKAL Accelerated Knowledge And Learning dalam - unit strategy research K-Economy dan Project Implementation Coordination Unit -PICU oleh MICTH

ikhlas
Azuddin Jud Ismail