Wednesday, March 11, 2009

Kegagalan Organisasi Yang Belajar


QuoteOrganisasi yang belajar perlumengelakkan perkara-perkara berikut jika mereka ingin berjaya :-

¨
Terlalu mementingkan perkara remeh-temeh seperti budaya suka
menyalahkan orang/jabatan lain diatas kegagalan, menyukai sistem hukuman daripada hadiah, tidak mahu belajar dan lain-lain.


¨ Terlalu memfokus dan terikat secara literal kepada sistem dan proses yang berasaskan ISO 9000 contohnya.


¨ Tidak mahu mengeluarkan kos untuk latihan dan pengiklanan tetapi lebih mementingkan diri sendiri daripada pekerja.


¨ Terlalu banyak birokrasi dan politik tidak sihat pejabat umpamanya suka menjatuh-menjatuhkan antara satu dengan lain, mengumpulkan
seramai boleh pengikut dan mengamalkan rasuah.


¨ Terlalu centralised dan mementingkan reputasi, kuasa dan jawatan yang dipegang. Ini termasuklah enggan bekerjasama dalam sesuatu projek yang difikirkan tidak ada kena-mengena dengan tugas, deskripsi kerja (Job Description) dan upah atau gaji yang diterima.


2 comments:

zara said...

Keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi ditentukan oleh para pemimpin organisasi yang bersangkutan. Kegagalan para pemimpin dalam mengambil keputusan serta memberi pengarahan akan menjurus ke arah kemerosotan.

Seorang pemimpin tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri saja. Bila seorang pemimpin menerima sebuah jabatan mesti menunjukkan keteladanan yang dapat dimemanfaatkan bersama .

Minister Of Mind said...

we lack of leadership value in our organisation